Anime News

Suki Desu Suzuki-kun!!, 'Ky?, Koi o Hajimemasu' Manga Get New 1-Shots
Date: 12/4/2017
Kyoko Kumagai, Miyuki Kitagawa, Ai Minase also draw new 1-shots
Source: Anime News Network