Satoko and Nada Vol. 1 (Manga) (Books)
Satoko and Nada Vol. 1 (Manga)
Manufacturer: Seven Seas
Item Code: 1626929092
UPC: 9781626929098
Author: Sankaku Head
S.R.P.: $12.99
Request this item from your local retailer!


Other products for "Satoko and Nada" in "Books"
Satoko and Nada Vol. 2 (Manga) <font class=''item-notice''>[<b>Street Date</b>: 6/25/2019]</font>
Satoko and Nada Vol. 2 (Manga) [Street Date: 6/25/2019]
Satoko and Nada Vol. 3 (Manga) <font class=''item-notice''>[<b>Street Date</b>: 1/14/2020]</font>
Satoko and Nada Vol. 3 (Manga) [Street Date: 1/14/2020]