All Books in "Graphic Novels" for "Moteki"

Code Books SRP
1945054808Moteki Vol. 1 (Manga)$18.95
1945054816Moteki Vol. 2: Love Strikes! (Manga)$20.95